torsdag 16. februar 2012

Tverrpolitisk oppmøte på lysmarkeringen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) ga pårørendegruppen stor aksept for det arbeidet som de har gjort.
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og leder av helsekomiteen Bent Høie holdt appeller da Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus arrangerte lysmarkering
foran Stortinget 7. februar 2012.

Mange av Stortingets helsepolitikere møtte fram for å støtte markeringen, blant andre Erna Solberg (H), Sonja Sjølie (H), Thomas Breen (A), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Are Helseth (A). Andre som hadde møtt fram var: Martin Kolberg (A) og Tord Dale.

Både Strøm-Erichsen og Høie roste pårørendegruppen for den jobben vi har gjort for å sette søkelys på alle de unaturlige dødsfallene som skjer i norske sykehus årlig. 

Fra v.: Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bent Høie, Kari Kjønaas Kjos, Solveig Bistrup, Ingjerd Daae, Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie og sangerne Ole og Nora.

Rundt 250 mennesker møtte fram for å vise sin støtte. I tillegg til appeller fra helseministeren og leder av helsekomiteen, fikk de med seg pårørendegruppens appell.

Pårørendegruppens medlemmer stilte også kritiske spørsmål til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Se spørsmålene nederst i innlegget.

Et symbolsk hjerte formet av lys foran Stortinget.
  • Helseministeren sier at helsetilsynet har en plikt til å gå til bunns i sakene når de gransker unaturlige dødsfall. Vi pårørende opplever at de ikke gjør det. Helsetilsynet sier de ikke har mandat til å gjøre det. Hvordan kan vi da komme til bunns i sakene? Hva vil helseministeren gjøre med dette?
  • Pårørende er ikke part i saker som granskes av helsetilsynet. Hva er problemet med å gi pårørende denne rettigheten? For hvem er det et problem?
     
  • Vi utfordrer helseministeren til å komme med en nullvisjon for tabbedødsfall - jamfør samferdselsministerens nullvisjon for trafikkdødsfall.