søndag 26. mars 2017

Lovforslag om undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten

Helseminister Bent Høie inviterte Solveig Bistrup og Unni Tobiassen Lie i Pårørendegruppen til sitt kontor onsdag 22. mars 2017. 

Sammen med leder i helsekomiteen, Kari Kjønaas Kjos, informerte han om at regjeringen ønsker en undersøkelseskommisjon i helsetjenesten. Dette er en kommisjon etter Pårørendegruppens ønske og noe gruppen har kjempet for i mange år.

Kommisjonen skal undersøke dødsfall og andre alvorlige hendelser i helsevesenet. Frem til nå har sykehusene i stor grad fått lov til å styre informasjonen som har gått ut etter plutselige dødsfall eller tilfeller av alvorlig feilbehandling.

På helseministerens kontor. Fra v.: Solveig Bistrup, Unni Tobiassen Lie, helseminister Bent Høie og leder av helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos.

Den nye undersøkelseskommisjonen skal bestå av eksperter utenfor helsesektoren. 
- Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse og omsorgstjenesten, sier Høie.
- Vi må bli flinkere til å forebygge ulykker og lære av feil. Derfor foreslår vi at det etableres en uavhengig undersøkelseskommisjon som kan undersøke hva som gikk galt og hvorfor.


Solveig Bistrup og Unni Tobiassen Lie i Pårørendegruppen gleder seg over å ha blitt hørt. De deler gleden med de andre som har kjempet for en uavhengig granskning, blant andre Ingjerd Daae, Waldemar Bistrup og Håkon Lie.

Lovforslaget som er utarbeidet: Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgssektoren (Proposisjon 68 L), ble lagt fram for Kongen i Statsråd fredag 24. mars. I løpet av kort tid legges det fram i Stortinget. Både Høie og Kjønaas Kjos er svært optimistiske med tanke på å få gjennomslag for forslaget i Stortinget.

Helseminister Bent Høie gir Pårørendegruppen en stor del av æren for at lovforslaget nå ligger på bordet. Til NRK sier han at forslaget kommer på plass takket være noen få personer som har kjempet i flere år.
- Det har vært helt avgjørende. Det var familien Bistrup og familien Lie som tok opp dette forslag. De har jobbet med dette opp mot blant annet meg og andre stortingsrepresentanter. Så det er i utgangspunktet deres idé. Det hadde ikke blitt noe av denne undersøkelseskommisjonen hvis ikke de hadde stått på, sier Høie.
Helseminister Bent Høie takket for Pårørendegruppens initiativ og innsats med blomster og rosende ord. Fra v.: Solveig Bistrup, Bent Høie, Unni Tobiassen Lie og Kari Kjønaas Kjos.