tirsdag 13. desember 2011

Møter Erna Solberg

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møter Høyre-leder Erna Solberg torsdag 15. desember. Møtet vil foregå på Stortinget der pårørendegruppen vil ta opp disse sakene med Solberg:
 
- Behovet for en helsefaglig "havarikommisjon"
- Behovet for en medisinskfaglig enhet i politiet
- Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaker
- At pårørende må bli part i tilsynssaker
- At det må bli straffbart å ikke melde alvorlige avvik
 
Kartlegging fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det i fjor (2010) døde 4 700 mennesker som følge av pasientskader i norske sykehus. Halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Pårørendegruppens spørsmål er hva helseministeren helt konkret gjør med dette?
 

lørdag 1. oktober 2011

Foreslått til Evang-prisen

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus er foreslått som mottaker av Karl Evang-prisen. Prisen deles ut under Statens helsetilsyns Karl Evang-seminar som i år arrangeres den 20. oktober.

Karl Evang-prisen er opprettet som honnør til den tidligere helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats.

søndag 21. august 2011

Pårørendegruppen er høringsinstans

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus var en av høringsinstansene som uttalte seg om rapporten som i våres ble lagt fram av det hurtigarbeidende utvalget nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalget har vurdert praksis og regelverk når det gjelder pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker.
Pårørendegruppen mener utvalget ikke har gått langt nok i forslaget om pårørendes rolle når de kun foreslår en klage- og partsrettighet hos helsetilsynet i fylket. Last ned vår høringsuttalelse her: http://www.regjeringen.no/pages/16495229/PaarorendegruppenDodsfallNorskeSykehus.pdf
Representanter fra Pårørendegruppen sammen med leder av det hurtigarbeidende utvalget, Tjaarke Hopen (i hvitt). Til venstre: Ingjerd Daae og Håkon Lie. Helt til høyre Solveig Bistrup.

Pårørendegruppen har vært en pådriver for å få gjennomført endringer for pasienter og pårørende i tilsynssaker. Vi mener pasientens interesser ikke på noen måte blir ivaretatt godt nok, slik praksisen er i dag.  Pasienter og pårørende er ikke part i tilsynssaker. Man har heller ikke tilstrekkelig innsynsrett. Saksbehandlingen foregår mellom helseforetaket og helsetilsynet, det vil si; over hodene på de fornærmede.

Vårt klare krav er at vi må bli part i sak og få fullt innsyn i tilsynssaker. I det hurtigarbeidende utvalgets rapport er pårørende kun foreslått å få delvis partsrettighet i behandlingen på fylkesnivå.

fredag 19. august 2011

Interessant møte med Oslo-politiet

Møte med Oslo-politiet. Fra v.: Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, Ingjerd Daae, Jarle Fløtterud (Krimvakten), Solveig Bistrup, Kjetil Moen (leder Voldsavsnittet.), Kari Kirkhorn (politiadvokat) og Ingrid Tveit (etterforsker Voldsavsnittet).
Pårørendegruppen hadde et interessant møte med Oslo-politiet den 22. juni 2011. Vi møtte lederen av Krimvakten Jarle Fløtterud, politiadvokat Kari Kirkhorn samt Kjetil Moen og Ingrid Tveit som jobber med helsesaker i Voldsavsnittet.

Politiet i Oslo får naturlig nok inn flere meldinger om unaturlige sykehusdødsfall enn noe annet politidistrikt i landet. Pårørendegruppen ønsket å høre hvilke erfaringer Oslo-politiet hadde med denne type meldinger fra Oslo-sykehusene og hvordan disse blir vurdert, håndtert og kvalitetssikret. Vår erfaring er at det er ulik praksis i de ulike politidistrikter.

Politiet har opparbeidet en god dialog med helsetilsynet i Oslo. Det ble likevel klart at det er en utfordring for politiet å kvalitetssikre informasjonen som kommer fra sykehuset. En av utfordringene er at politiet ikke har medisinskfaglig kompetanse i egne rekker. En annen utfordring er at obduksjon og frakt av den avdøde til Rettsmedisinsk institutt, betales av det enkelte politidistrikt.

søndag 19. juni 2011

Møtte statssekretærer og helseministeren

Pårørendegruppen i møte med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Fra v.: Waldemar Bistrup, Ingjerd Daae, Unni Tobiassen Lie, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Solveig Bistrup og Håkon Lie.
Mandag 20. juni møtte Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus to statssekretærer: Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet og Astrid Aas-Hansen i Justisdepartementet. Pårørendegruppen hadde en lang rekke saker vi ønsket å ta opp med dem.

På sakslisten sto blant annet rettssikkerheten til norske pasienter når uheldige hendelser og unaturlige dødsfall skjer. Vi tok også opp den manglende kvalitetskontrollen i norske sykehus, og den tilbakelente holdningen og mangelen på kvalitetssikring som helsetilsynet viser.

Onsdag 22. juni møtte vi helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kvalitetskontrollen i norske sykehus, manglende avviksmeldinger, legers arbeidstid og pårørendes manglende partsrettighet sto på agendaen. I tillegg kom Pårørendegruppen med kritikk av helsetilsynet og stilte spørsmål rundt tilsynets rolle og gjennomgang av alvorlige hendelser i norske sykehus.

Mange pårørendes erfaring er dessverre at helsetilsynet ikke går grundig nok inn i hendelsene. De kvalitetssikrer ikke informasjon som kommer fra sykehusene og innhenter ikke opplysninger ved eksempelvis å snakke med involvert helsepersonell. Pårørende opplever at svært sentrale spørsmål forblir ubesvart fra sykehusets side - og helsetilsynet gjør ingenting for å få dem besvart. Strøm-Erichsen var overfor pårørende klar på at Statens helsetilsyn har en plikt på å gå til bunns i alvorlige saker som unaturlige dødsfall i sykehus.

lørdag 14. mai 2011

Brennpunkt-dokumentar om sykehustabbe

NRK har fulgt foreldrene til Benjamin, Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie, i deres kamp for å finne sannheten om sønnens dødsfall høsten 2009. Benjamin ble funnet død i sengen dagen etter kneoperasjonen. Les mer om saken her. 
Fra Brennpunkt-opptakene hjemme hos familien Lie.
Ekteparet Lie har kjempet for å få sannheten om sønnens død på bordet. Det var familien selv som måtte få politiet på banen. Fylkeslegen tilrådet ikke politietterforskning. I ettertid har de også kjempet mot Statens helsetilsyn.

NRK Brennpunkt følger i dokumentaren deres kamp for pasientsikkerhet og rettssikkerhet. Sammen med flere pårørende i Pårørendegruppen – unaturlige dødsfall i norske sykhus har Lie fremmet krav til politikerne om endring av systemer som hindrer at man får fram sannheten etter et unaturlig dødsfall i sykehus. Les mer om pårørendegruppens arbeid her. Se også vår Facebookgruppe: Sykehustabber.

-Kampen vi har kjempet er ikke bare vår kamp. Dette gjelder hele den norske befolkning. Vi har avdekket et system som ikke ivaretar pasienter og pårørendes rettigheter godt nok. Norske sykehus har en altfor stor mulighet til å dekke over tabber når de rapporterer om skader eller dødsfall til tilsynsmyndigheten. De kan føre pårørende bak lyset – og også politiet, sier Lie i pårørendegruppen.
Kontakt oss gjerne dersom du har liknende historier å fortelle fra helsevesenet. Du finner kontaktinfo under fanen øverst til høyre på denne siden.

onsdag 9. februar 2011

200 fremmøtte og god pressedekning under lysmarkering

Pårørendegruppens lysmarkering foran Stortinget onsdag 9. februar samlet rundt 200 mennesker. Flere medier var til stede, blant annet TV2 og Østlandssendingen, samt flere aviser. Solveig Eek Bistrup og Ingjerd Daae fra pårørendegruppen holdt appell. Det samme gjorde Laila Dåvøy (Krf) og Bent Høie (H). De to helsepolitikerne fremmet forslaget om en helsefaglig havarikommisjon sammen med Sonja Sjøli (H) sommeren 2010. Torsdag 10. februar behandles forslaget i Stortinget.
Mange gravlys ble tent for å synliggjøre hvor mange som dør av sykehustabber hvert år.

torsdag 3. februar 2011

Bli med på lysmarkering foran Stortinget

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus arrangerer lysmarkering foran Stortinget onsdag 9. februar kl 18-19. Målet er å synliggjøre alle tabbedødsfallene som skjer i norske sykehus hvert år.

Vi oppfordrer deg til å ta med deg et lite gravlys/fakkel og komme. Leder av helsekomiteen Bent Høie (H) og medlem Laila Dåvøy (Krf) vil holde appeller.

Les mer om arrangementet på Facebook. Vi har også opprettet en side på Facebook som heter Sykehustabber. Gi din støtte til gruppen der!

mandag 17. januar 2011

Bedre pasientsikkerhet og rettssikkerhet

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus består av pårørende som har mistet sine kjære på grunn av sykehustabber. I en forferdelig sorg - og sjokkfase av vårt liv, har vi måttet bruke mye tid og krefter på å forsøke og få fram sannheten om dødfallene. Dette burde ingen oppleve - det er et overgrep fra samfunnet. Her må det endringer til.

Mange rammes
Tragisk nok opplever flere hundre familier det samme som oss årlig. Tallet på de som dør på grunn av feilbehandling og uønskede hendelser i norske sykehus er over dobbelt så høyt som tallet på de som dør i trafikken hvert år.

Etterforskning og granskning
Da tragedien rammet oss, trodde vi det fantes et system som ivaretok granskningen på en slik måte at de skulle finne ut hva som skjedde - og hvorfor. Det skjedde ikke. Pårørendegruppen arbeider derfor for at unaturlige dødsfall i norske sykehus skal etterforskes og granskes på en måte som fører til at fakta, årsaksforhold, hendelsesforløp og ansvarsforhold blir avdekket og analysert. Dette vil føre til læring og bedre pasientsikkerhet. Vi arbeider også for at pårørende skal være part i saken, slik de var fram til 2003.

Unaturlig dødsfall
De fleste sykehusdødsfall er naturlige følger av alvorlig grunnsykdom eller etter ulykke/voldshandling. Et dødsfall anses som unaturlig dersom det kan skyldes feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade. I følge Helsepersonelloven plikter legene å meddele det unaturlige dødsfallet til politiet.

Sykehustabber
Sykehustabber blir i sykehuskretser og hos helsetilsynet omtalt som uheldige hendelser. Bak disse uheldige hendelsene har vi i pårørendegruppen erfart at det foreligger uforsvarlig helsehjelp, uforsvarlig organisering av helsetjenesten, uaktsomhet - i noen tilfeller grov, alvorlige rutinebrudd på sykehusenes egne prosedyrer, store avvik fra god praksis, elendig kommunikasjon, svært dårlig samhandling, systemsvikt, slurv, mangelfull overvåking eller mangelfull opplæring i rutiner.

Helsefaglig havarikommisjon
Pårørendegruppen har avdekket at helsetilsynet i Norge ikke bidrar godt nok til pasientsikkerhet. Vi mener også at rettsikkerheten for pasienter som mister livet i sykehus, og deres etterlatte, er for dårlig. For å oppnå målet om læring og bidra til å redusere antall unaturlige dødsfall i sykehus, har vi foreslått opprettelsen av en helsefaglig havarikommisjon i Norge.

Havarikommisjonen skal være en uhildet instans som går inn når alvorlige hendelser skjer i sykehus for å kartlegge årsak og sammenheng. Målet må være å unngå slike hendelser. Forslaget ble fremmet av stortingsrepresentantene Bent Høie (H), Laila Dåvøy (KrF) og Sonja Sjølie (H) og skal behandles i Stortinget den 10. februar 2011.

Innen transportsektoren har man allerede hatt en havarikommisjon i en årrekke. De jobber side om side med politiet på ulykkessteder. I tillegg rykker Statens vegvesen ut med sine ulykkesteam.

Etterlyser strategi
Pårørendegruppen etterlyser en uttalt strategi og politikk fra helsemininsterens side for å redusere det høye antallet unaturlige dødsfall i Norge.