Våre historier

Elisabeth døde da hun skulle føde

Elisabeth fikk aldri se barnet sitt.
 Elisabeth (28 år) døde da hun var innlagt ved fødeavdelingen på Asker og Bærum sykehus, to dager etter at hun fødte en frisk gutt. Sykehuset gransket seg selv i to måneder og konkluderte med at pasientbehandlingen var tilfredsstillende. Familien anmeldte dødsfallet til politiet, og krevde at Helsetilsynet skulle granske. Tross mange ubesvarte spørsmål og uten avhør av involvert personell, konkluderte helsetilsynet med:
  • uforsvarlig helsehjelp/pasientbehandling, uaktsomt og det var grovt
  • klare og grove brudd på fødeavdelingens prosedyrer/rutiner/nasjonale veiledere
  • uforsvarlig organisering av helsetjenesten og brudd på Spesialisthelsetjenesteloven
  • enkeltpersonell har brutt helsepersonelloven §4.
Tross grovheten og manglende svar, frarådet Helsetilsynet at politiet skulle etterforske. Ingen på sykehuset/ledelsen måtte stå til ansvar for uforsvarligheten.

Solveig og Waldemar Bistrup solveigbistrup@gmail.com


Isak døde under mandeloperasjon
Isak ble kun 2,5 år.
Etter operasjonen skjedde alt som ikke skulle skje. Sykehuspersonellet oppdager at Isak Can Daae (2,5) er blitt blå og ikke puster lenger og deretter stopper hjertet å slå. Han blir “gjenopplivet”, men vi pårørende får aldri se ham våken igjen.

Isak fraktes til Rikshospitalet (RH) ett døgn etter. Der forstår de at han har fått en omfattende hjerneskade som følge av langvarig pustestans, og livet står ikke til å redde. Han erklæres død 5 dager senere.
RH melder dødsfallet som “unaturlig død” til Politiet i Østfold. Politiet mener det er grunn til påtalesak
- noe Helsetilsynet i Østf. Fraråder. Dermed henlegger politiet saken.

Helsetilsynet konkluderer med at Sykehuset Østfold har brutt plikten til å yte forsvarlig helsetjeneste, og de mener den ansvarlige legen har brutt helsepersonelloven og at han har handlet uaktsomt.
De finner at kravene til å få en advarsel er oppfylt, men velger allikevel å ikke gi en advarsel.

Ingjerd Daae indaae@online.no

Benjamin brakk beinet- døde av overdose smertestillende
Benjamin ble bare 22 år
Benjamin Lie (22) ble funnet død i sykehussengen 5. september 2009 - dagen etter at han en kneoperasjon. Sykehuset meldte at han døde av blodpropp i lungene, til tross for at de visste at han hadde fått mye morfin om natten og at det var gitt motgift under gjenopplivning. Benjamin lå uten tilsyn i over fem timer den skjebnesvangre natten.

Ledelsen forsøkte gjennom sine rapportere å skjule årsaken til det unaturlige dødsfallet. Til tross for helsetilsynet avvisning, startet politiet likevel etterforskning av saken. I april 2010 ble Ringerike sykehus ilagt en bot på 500 000 kroner for å ha forvoldt Benjamins død. Ingen blant sykehuspersonellet ble straffeforfulgt. Statens helsetilsyn avsluttet sin behandling av saken i oktober 2011. Sykepleier som ga Benjamin mye morfin den skjebnesvangre natten, og forlot han i over fem timer, fikk ikke engang en advarsel.

Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie unni.tobiassen.lie@gmail.com