mandag 12. november 2012

Møte med ny helseminister


Fra venstre: Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, helseminister Jonas Gahr-Støre, Ingjerd Daae og Solveig Bistrup.

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møtte helseminister Jonas Gahr-Støre onsdag 7. november. Vi møtte en helseminister som ønsket å lytte til våre historier og erfaringer med helsevesenet.

Uhildet granskning

Gahr-Støre virker mer positiv enn sin forgjenger når det gjelder vårt forslag om en helsefaglig havarikommisjon. Han er imidlertid ikke fortrolig med navnet, og vil heller kalle det en granskningskommisjon. For pårørendegruppen er navnet underordnet, så lenge vi kan få en uhildet granskning av unaturlige dødsfall.
Ved helseministerens bord. Foto: Dan Petter Neegaard, Aftenposten.

Fremme læring

Solveig og Waldemar Bistrup i samtale med Jonas Gahr Støre. Foto: Dan Petter Neegaard, Aftenposten.
Pårørendes første ønske er å fremme læring etter alvorlige hendelser i sykehus. I dag er systemet rundt slike hendelser altfor dårlig, og det er ingen kvalitetskontroll av hva som blir meldt fra et sykehus og hva de i ettertid rapporterer om hendelsen.

På vår agenda for øvrig sto:

  • At politiet skal komme raskere på banen ved unaturlige dødsfall i norske sykehus
  • En medisinskfaglig enhet i politiet
  • At pårørende må bli part i tilsynssaker
  • At det skal bli straffbart å ikke melde fra om alvorlige uhell og unaturlige dødsfall i sykehus

Flere møter

Jonas Gahr-Støre ytret ønske om å møte pårørendegruppen igjen. Vi mener det er særlig viktig at helseministeren og hans rådgivere lytter til oss som sitter med dyrkjøpte erfaringer rundt unaturlige dødsfall i sykehus, særlig nå når de skal utforme den nye stortingsmeldingen om pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

Unni Tobiassen Lie takker helseministren for møtet. Foto: Dan Petter Neegaard, Aftenposten.

Mediadekning

Aftenposten dekket vårt møte med helseministeren og hadde den 8. november en dobbeltside om saken. TV2 sendte også et innslag om besøket samme dag. De fulgte videre opp med sendinger lørdag og søndag, samt på nyhetskanalen.
Link til sendingene her:
Føler seg rettsløs.
4000 alvorlige lovbrudd - 40 tiltaler
Helseministeren vil ha oppfølging av alvorlige lovbrudd


mandag 5. november 2012

Møter Gahr-Støre 7. november


Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møter helseminister Jonas Gahr-Støre onsdag 7. november.

Vi ønsker å informere den nye helseministeren om våre erfaringer når det gjelder norsk helsevesen.

Siden 2010 har vi jobbet for å bedre rettssikkerheten til pasienter og deres pårørende. Gjennom bedre rettsikkerheten - bedre pasientsikkerhet.


Dette kjemper vi for:

  • En helsefaglig havari-/granskningskommisjon i norsk helsevesen.
  • At politiet skal komme raskere på banen ved unaturlige dødsfall i norske sykehus
  • En medisinskfaglig enhet i politiet
  • At pårørende må bli part i tilsynssaker
  • At det skal bli straffbart å ikke melde fra om alvorlige uhell og unaturlige dødsfall
Disse punktene står fortsatt på vår agenda når vi onsdag 7. november møter helseminister Jonas Gahr-Støre. Gahr-Støre har tidligere i høst uttalt at han er positiv til tanken om en helsefaglig havarikommisjon. Han holder imidlertid frem at vi per i dag allerede har systemer som skal ivareta granskningen etter uheldige hendelser i norske sykehus. Med våre erfaringer som bakgrunn kan vi fortelle helseministeren at helsetilsynet, som er et av de omtalte systemer, ikke fungerer tilfredsstillende som et granskningsorgan. Helsetilsynet baserer sin granskning kun på skriftlige rapporter fra sykehuset.

Erfaringer fra hele landet

Basert på erfaringer fra pårørende over hele landet ser vi at helsetilsynet har for stor tiltro til det sykehusene rapporterer. Våre dyrkjøpte erfaringer viser at de ikke alltid rapporterer den hele og fulle sannhet om det som skjedde. I alt for mange tilfeller holdes sannheten tilbake, den dekkes over og fordreies.

Pårørendes erfaringer er også at helsetilsynet ikke går til bunns i sakene. Sentrale spørsmål blir derfor stående ubevarte, og vi spør da hvordan dette kan fremme læring i norske sykehus, slik at man skal unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Kontakt oss:

Kontakt oss på sykehustabber@gmail.com dersom du har de samme erfaringer etter et unaturlig dødsfall i sykehus.