Rettssikkerhet

Etter et unaturlig dødsfall i sykehus, har sykehuset full kontroll på informasjonen som går ut. De kan informere de pårørende om hva de mener dødsårsaken er, selv om sannheten er en helt annen.

Lovpålagt melding
Det er lovpålagt at politiet skal ha melding om et unaturlig dødsfall. Politiet har imidlertid ikke medisinskfaglig kompetanse i egne rekker og må velge å stole på informasjonen som blir gitt fra sykehuset. Denne informasjonen kommer ofte fra de behandlingsansvarlige ved sykehuset.

Ingen åstedsgranskning
Politiet rykker ikke automatisk ut på åstedsgranskning. De verken avhører eller sørger for blodprøver av helsepersonell. Dersom dødsfallet hadde skjedd utenfor et sykehus, ville dette vært en naturlig del av kartleggingen etter et unaturlig dødsfall.

Tilrår ikke etterforskning
Dersom politiet vurderer å etterforske en helsesak, må de i følge forskriften forespørre fylkeslegen om tilrådning. Fylkeslegen har tre ukers svarfrist på denne tilrådningen. I de fleste tilfeller avviser fylkeslegen politietterforskning og saken henlegges.

På alle andre områder i samfunnet rykker politiet ut ved alvorlige hendelser for å etterforske unaturlige dødsfall. Pårørendegruppen spør: Hvor er rettssikkerheten til en pasient som dør i et sykehus?