tirsdag 13. desember 2011

Møter Erna Solberg

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møter Høyre-leder Erna Solberg torsdag 15. desember. Møtet vil foregå på Stortinget der pårørendegruppen vil ta opp disse sakene med Solberg:
 
- Behovet for en helsefaglig "havarikommisjon"
- Behovet for en medisinskfaglig enhet i politiet
- Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaker
- At pårørende må bli part i tilsynssaker
- At det må bli straffbart å ikke melde alvorlige avvik
 
Kartlegging fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det i fjor (2010) døde 4 700 mennesker som følge av pasientskader i norske sykehus. Halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Pårørendegruppens spørsmål er hva helseministeren helt konkret gjør med dette?