fredag 6. januar 2012

Helseministeren deltar på lysmarkeringen den 8. februar

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus vil også i år arrangere en lysmarkering foran Stortinget. Det skjer på Eidsvoll plass onsdag 8. februar 2012 kl 18. Formålet med lysmarkeringen er å synliggjøre hvor mange som dør i norske sykehus på grunn av tabber og feil hvert eneste år.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar på vår lysmarkering og har sagt ja til å holde en appell. Det samme har Bent Høie, leder av helsekomiteen. Flere andre av Stortingets helsepolitikere deltar også.

Fra fjorårets lysmarkering på Eidsvollsplass foran Stortinget.
Vi  håper du også vil støtte oss. Ta med et lys, og få med deg venner og kjente slik at det kan bli et hav av lys foran Stortinget denne kvelden. På denne måten kan vi synliggjøre hvor mange som dør av tabber og feilbehandling i norske sykehus hvert år. Det er viktig at vi står sammen bak kravet om at helseministeren må gjøre strakstiltak.

Kartlegging fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det i 2010 døde 4 700 mennesker som følge av pasientskader i norske sykehus. Halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Pårørendegruppens spørsmål er hva helseministeren helt konkret gjør med dette?
.

Møtte Erna Solberg og Martin Kolberg

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møtte både Martin Kolberg (Ap) og Erna Solberg (H) på Stortinget den 15. desember. På agendaen sto:
  • Behovet for en helsefaglig "havarikommisjon"
  • Behovet for en medisinskfaglig enhet i politiet
  • Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaker
  • At pårørende må bli part i tilsynssaker
  • At det må bli straffbart å ikke melde alvorlige avvik
Fra v.: Solveig Bistrup, Ingjerd Daae, Martin Kolberg, Håkon Lie og Unni Tobiassen Lie.
Martin Kolberg var en oppmerksom lytter som tok problematikken på alvor. Han lovte å ta våre innspill videre i de rette instanser. Vi setter lit til at Kolberg følger opp.

Det samme gjelder høyreleder Erna Solberg som vi møtte senere på dagen. I møtet med Solberg var også Sonja Sjølie og Bent Høie til stede. Sjølie og Høie fremmet som kjent vårt forslag om en helsefaglig havarikommisjon i Stortinget den 10. februar i 2011. Dessverre ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene.

Fra v.: Unni Tobiassen Lie, Håkon Lie og Erna Solberg.
I begge møter var helsetilsynets rolle i tilsynssaker en helt sentral sak. De har en særstilling som andre tilsyn i Norge ikke har, nemlig muligheten til å kunne tilråde politietterforskning eller ikke. I praksis vil dette si at helsetilsynet holder politiet utenfor alvorlige helsesaker hvor det forekommer brudd på lovgivningen. Pårørendegruppen mener dette er kritikkverdig. Ikke først og fremst fordi vi mener man skal finne syndebukker og straffe helsepersonell, men fordi man ikke sikrer tilstrekkelig læring når man ikke ønsker å gå til bunns i tilsynssaker.

Erna Solberg og resten av helsekomiteen er invitert til vår lysmarkering foran Stortinget den 8. februar 2012 kl 18.00.