søndag 19. juni 2011

Møtte statssekretærer og helseministeren

Pårørendegruppen i møte med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Fra v.: Waldemar Bistrup, Ingjerd Daae, Unni Tobiassen Lie, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Solveig Bistrup og Håkon Lie.
Mandag 20. juni møtte Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus to statssekretærer: Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet og Astrid Aas-Hansen i Justisdepartementet. Pårørendegruppen hadde en lang rekke saker vi ønsket å ta opp med dem.

På sakslisten sto blant annet rettssikkerheten til norske pasienter når uheldige hendelser og unaturlige dødsfall skjer. Vi tok også opp den manglende kvalitetskontrollen i norske sykehus, og den tilbakelente holdningen og mangelen på kvalitetssikring som helsetilsynet viser.

Onsdag 22. juni møtte vi helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kvalitetskontrollen i norske sykehus, manglende avviksmeldinger, legers arbeidstid og pårørendes manglende partsrettighet sto på agendaen. I tillegg kom Pårørendegruppen med kritikk av helsetilsynet og stilte spørsmål rundt tilsynets rolle og gjennomgang av alvorlige hendelser i norske sykehus.

Mange pårørendes erfaring er dessverre at helsetilsynet ikke går grundig nok inn i hendelsene. De kvalitetssikrer ikke informasjon som kommer fra sykehusene og innhenter ikke opplysninger ved eksempelvis å snakke med involvert helsepersonell. Pårørende opplever at svært sentrale spørsmål forblir ubesvart fra sykehusets side - og helsetilsynet gjør ingenting for å få dem besvart. Strøm-Erichsen var overfor pårørende klar på at Statens helsetilsyn har en plikt på å gå til bunns i alvorlige saker som unaturlige dødsfall i sykehus.