mandag 5. november 2012

Møter Gahr-Støre 7. november


Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møter helseminister Jonas Gahr-Støre onsdag 7. november.

Vi ønsker å informere den nye helseministeren om våre erfaringer når det gjelder norsk helsevesen.

Siden 2010 har vi jobbet for å bedre rettssikkerheten til pasienter og deres pårørende. Gjennom bedre rettsikkerheten - bedre pasientsikkerhet.


Dette kjemper vi for:

  • En helsefaglig havari-/granskningskommisjon i norsk helsevesen.
  • At politiet skal komme raskere på banen ved unaturlige dødsfall i norske sykehus
  • En medisinskfaglig enhet i politiet
  • At pårørende må bli part i tilsynssaker
  • At det skal bli straffbart å ikke melde fra om alvorlige uhell og unaturlige dødsfall
Disse punktene står fortsatt på vår agenda når vi onsdag 7. november møter helseminister Jonas Gahr-Støre. Gahr-Støre har tidligere i høst uttalt at han er positiv til tanken om en helsefaglig havarikommisjon. Han holder imidlertid frem at vi per i dag allerede har systemer som skal ivareta granskningen etter uheldige hendelser i norske sykehus. Med våre erfaringer som bakgrunn kan vi fortelle helseministeren at helsetilsynet, som er et av de omtalte systemer, ikke fungerer tilfredsstillende som et granskningsorgan. Helsetilsynet baserer sin granskning kun på skriftlige rapporter fra sykehuset.

Erfaringer fra hele landet

Basert på erfaringer fra pårørende over hele landet ser vi at helsetilsynet har for stor tiltro til det sykehusene rapporterer. Våre dyrkjøpte erfaringer viser at de ikke alltid rapporterer den hele og fulle sannhet om det som skjedde. I alt for mange tilfeller holdes sannheten tilbake, den dekkes over og fordreies.

Pårørendes erfaringer er også at helsetilsynet ikke går til bunns i sakene. Sentrale spørsmål blir derfor stående ubevarte, og vi spør da hvordan dette kan fremme læring i norske sykehus, slik at man skal unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Kontakt oss:

Kontakt oss på sykehustabber@gmail.com dersom du har de samme erfaringer etter et unaturlig dødsfall i sykehus.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar