fredag 6. januar 2012

Møtte Erna Solberg og Martin Kolberg

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus møtte både Martin Kolberg (Ap) og Erna Solberg (H) på Stortinget den 15. desember. På agendaen sto:
  • Behovet for en helsefaglig "havarikommisjon"
  • Behovet for en medisinskfaglig enhet i politiet
  • Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaker
  • At pårørende må bli part i tilsynssaker
  • At det må bli straffbart å ikke melde alvorlige avvik
Fra v.: Solveig Bistrup, Ingjerd Daae, Martin Kolberg, Håkon Lie og Unni Tobiassen Lie.
Martin Kolberg var en oppmerksom lytter som tok problematikken på alvor. Han lovte å ta våre innspill videre i de rette instanser. Vi setter lit til at Kolberg følger opp.

Det samme gjelder høyreleder Erna Solberg som vi møtte senere på dagen. I møtet med Solberg var også Sonja Sjølie og Bent Høie til stede. Sjølie og Høie fremmet som kjent vårt forslag om en helsefaglig havarikommisjon i Stortinget den 10. februar i 2011. Dessverre ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene.

Fra v.: Unni Tobiassen Lie, Håkon Lie og Erna Solberg.
I begge møter var helsetilsynets rolle i tilsynssaker en helt sentral sak. De har en særstilling som andre tilsyn i Norge ikke har, nemlig muligheten til å kunne tilråde politietterforskning eller ikke. I praksis vil dette si at helsetilsynet holder politiet utenfor alvorlige helsesaker hvor det forekommer brudd på lovgivningen. Pårørendegruppen mener dette er kritikkverdig. Ikke først og fremst fordi vi mener man skal finne syndebukker og straffe helsepersonell, men fordi man ikke sikrer tilstrekkelig læring når man ikke ønsker å gå til bunns i tilsynssaker.

Erna Solberg og resten av helsekomiteen er invitert til vår lysmarkering foran Stortinget den 8. februar 2012 kl 18.00.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar