fredag 6. januar 2012

Helseministeren deltar på lysmarkeringen den 8. februar

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus vil også i år arrangere en lysmarkering foran Stortinget. Det skjer på Eidsvoll plass onsdag 8. februar 2012 kl 18. Formålet med lysmarkeringen er å synliggjøre hvor mange som dør i norske sykehus på grunn av tabber og feil hvert eneste år.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar på vår lysmarkering og har sagt ja til å holde en appell. Det samme har Bent Høie, leder av helsekomiteen. Flere andre av Stortingets helsepolitikere deltar også.

Fra fjorårets lysmarkering på Eidsvollsplass foran Stortinget.
Vi  håper du også vil støtte oss. Ta med et lys, og få med deg venner og kjente slik at det kan bli et hav av lys foran Stortinget denne kvelden. På denne måten kan vi synliggjøre hvor mange som dør av tabber og feilbehandling i norske sykehus hvert år. Det er viktig at vi står sammen bak kravet om at helseministeren må gjøre strakstiltak.

Kartlegging fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det i 2010 døde 4 700 mennesker som følge av pasientskader i norske sykehus. Halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Pårørendegruppens spørsmål er hva helseministeren helt konkret gjør med dette?
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar