søndag 21. august 2011

Pårørendegruppen er høringsinstans

Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus var en av høringsinstansene som uttalte seg om rapporten som i våres ble lagt fram av det hurtigarbeidende utvalget nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalget har vurdert praksis og regelverk når det gjelder pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker.
Pårørendegruppen mener utvalget ikke har gått langt nok i forslaget om pårørendes rolle når de kun foreslår en klage- og partsrettighet hos helsetilsynet i fylket. Last ned vår høringsuttalelse her: http://www.regjeringen.no/pages/16495229/PaarorendegruppenDodsfallNorskeSykehus.pdf
Representanter fra Pårørendegruppen sammen med leder av det hurtigarbeidende utvalget, Tjaarke Hopen (i hvitt). Til venstre: Ingjerd Daae og Håkon Lie. Helt til høyre Solveig Bistrup.

Pårørendegruppen har vært en pådriver for å få gjennomført endringer for pasienter og pårørende i tilsynssaker. Vi mener pasientens interesser ikke på noen måte blir ivaretatt godt nok, slik praksisen er i dag.  Pasienter og pårørende er ikke part i tilsynssaker. Man har heller ikke tilstrekkelig innsynsrett. Saksbehandlingen foregår mellom helseforetaket og helsetilsynet, det vil si; over hodene på de fornærmede.

Vårt klare krav er at vi må bli part i sak og få fullt innsyn i tilsynssaker. I det hurtigarbeidende utvalgets rapport er pårørende kun foreslått å få delvis partsrettighet i behandlingen på fylkesnivå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar