fredag 19. august 2011

Interessant møte med Oslo-politiet

Møte med Oslo-politiet. Fra v.: Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, Ingjerd Daae, Jarle Fløtterud (Krimvakten), Solveig Bistrup, Kjetil Moen (leder Voldsavsnittet.), Kari Kirkhorn (politiadvokat) og Ingrid Tveit (etterforsker Voldsavsnittet).
Pårørendegruppen hadde et interessant møte med Oslo-politiet den 22. juni 2011. Vi møtte lederen av Krimvakten Jarle Fløtterud, politiadvokat Kari Kirkhorn samt Kjetil Moen og Ingrid Tveit som jobber med helsesaker i Voldsavsnittet.

Politiet i Oslo får naturlig nok inn flere meldinger om unaturlige sykehusdødsfall enn noe annet politidistrikt i landet. Pårørendegruppen ønsket å høre hvilke erfaringer Oslo-politiet hadde med denne type meldinger fra Oslo-sykehusene og hvordan disse blir vurdert, håndtert og kvalitetssikret. Vår erfaring er at det er ulik praksis i de ulike politidistrikter.

Politiet har opparbeidet en god dialog med helsetilsynet i Oslo. Det ble likevel klart at det er en utfordring for politiet å kvalitetssikre informasjonen som kommer fra sykehuset. En av utfordringene er at politiet ikke har medisinskfaglig kompetanse i egne rekker. En annen utfordring er at obduksjon og frakt av den avdøde til Rettsmedisinsk institutt, betales av det enkelte politidistrikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar